Zrínyi Miklós
5 (100%) 3 vote[s]

 

Zrínyi Miklós a magyarok és horvátok hősies hadvezére

Zrínyi Miklós korának legismertebb hadvezére volt. Katonai zsenialitása, páratlan bátorsága és egész életét végigkövető önfeláldozása a magyar hadtudomány legkiemelkedőbb személyiségévé emelte. Több száz évvel halála után is hősként tisztelik nemcsak Magyarországon, de Horvátországban is.

Az 1526-os Mohácsi vész után I. Ferdinánd oldalára áll, majd 3 évvel később, amikor a török Bécs várát ostromolja a vár védelmére kel. A török megpróbálja átállásra késztetni – a már ekkor kiváló harcos hírében álló – Zrínyi Miklóst, de a tehetséges katona hűséges marad, így ellenségei nem járnak sikerrel. 1529-ben Zrínyi Miklós még csak 21 éves!

 

Életét a szüntelen harc, küzdelem és hadakozás jellemzi

Zrínyi Miklós

1542-ben 400 horvát harcos élén sikeresen felmentette a Pest ostrománál nehéz helyzetbe került német, osztrák és magyar hadakat. Ekkor lett Zrínyi Miklós horvát bán is. Még ebben az évben hatalmas veszteséget mért a törökre. A Balaton melletti Somlyónál 3000 főnyi ellensége többé már nem állt fel ellene. Hősünk a harcok során súlyos sebesülést szenvedett.

1543-ban veszi feleségül azt a Frangepán Katalint, akinek révén hatalmas méretű birodalom ura is lett egyben. Zrínyi Miklós irányítása alá került Muraköz, Csáktornya, és Stridóvár is. Így vált két hazának (Magyarországnak és immáron Horvátországnak is) hős gyermekévé ez az élő legenda. Katalin 13 gyermekkel ajándékozza meg őt. Zrínyi Miklós nem csak szellemi zsenialitásával, hadvezéri tehetségével, hanem génjei továbbörökítésével, gyermekek hadával is szolgálta mindkét népét.

Zrínyi 1556-ban Krupa és Kostajnica várainál is megverte a törököket. Még ugyanebben az évben a Szigetvárat ostromló török seregeket szintén fényes diadal mellett verte vissza. Szigetvár élére 1561-ben került, miután a horvát Sztancsics Márk várkapitány elhalálozott. Zrínyi ebben az évben veszítette el feleségét is. 3 év múlva újra nősült és született még egy gyermeke.

 

A Bécsi udvar árulása

Sajnálatos módon a bécsi udvar sikerei láttán egyre bizalmatlanabbul viselkedett az emberei körében mérhetetlen tiszteletnek és elismerésnek örvendő Zrínyi Miklóssal szemben. Nem csak, hogy nem támogatták, de ellene is dolgoztak, sőt végül el is árulták.

Zrínyi Miklós 1566-ban nézett utoljára farkasszemet ádáz ellenségeivel. II. Szulejmán százezres sereget vezetett a legendás várkapitány 2300 fős seregével szemben. 34 napon keresztül tartották a Szigetvári várat embertelen küzdelemben. A Bécs védelmére Győrnél felsorakozó császári haderő áruló vezetésétől hiába várta Zrínyi a felmentést. 1566. szeptember 8-án maradék katonáival – 300 fővel -kitört a lángoló várból. Az ellenség vakmerőségüket és halált megvető bátorságukat látva meghátrált, és csak a janicsárok többszörös túlereje volt képes felőrölni a maroknyi csapatot.

 

Zrínyi Miklós hazafiságának tüze örökké égni fog

Zrínyi Miklós halála után is egyike marad azon hőseinknek, akik példát nyújtanak a jelenkor generációjának is hazaszeretetből, önfeláldozásból és hősiességből. Büszkeséggel tölt el minket annak a gondolata, hogy ilyen titánok vére csörgedezik az ereinkben.

Dicsőség azon hősöknek, akik a haza oltárán áldozták fel értünk a legfontosabbat, amit áldozhattak: az életüket!

 

 

 

Zrínyi Miklós emléktúránk részleteit itt találod: Zrínyi Miklós emléktúra