Toldi Miklós először 1351-ben tűntToldi Miklós fel az oklevelekben, mint Meggyesi Simon hű embere, aki sárosi alispánként tevékenykedett ekkor. Feladatát annyira jól látta el, hogy alig néhány hónap múlva már a pozsonyi alispán címet viselte, ami sokkal jelentősebb és nagyobb presztízzsel bírt.

Pár évvel később Toldi Miklós már az országunk első számú egyházi vezetőjének, az esztergomi érseknek a szolgálatába állt. Ekkorra már nem igazgatási feladatokat látott el, hanem vérmérsékletének megfelelően az érsek közvetlen környezetében lovagként élte mindennapjait. Járandóságát pénzben és élelemben kapta.

1363-ban őt jelölte ki I. Lajos király a Szentszék javainak a védelme érdekében indított hadjárat vezetőjévé. Toldi teljes katonai győzelmet aratott a pápai területeket megszálló Milánó csapatai felett. A siker után rövid ideig zsoldosként Itáliában maradt. Itt az angol és magyar lovagokból álló, úgynevezett fehér csapat egyik vezérévé vált.

Ezzel egy közel 1600 lelket számláló sereg vezetője lett, amiben körülbelül 1000 fő lehetett a jól felszerelt nehézlovas harcos. Ez akkoriban egy igen jelentős harci értéket képviselő sereg volt. Vezetőjük csakis olyan ember lehetett, aki komoly harci tapasztalattal és megfelelő lovagi erényekkel rendelkezett.

Toldi 1366-ban jött vissza Magyarországra, ahol haditetteinek köszönhetően egyből a királyi udvarba került, mint lovag. Ekkor lett az övé a gömöri ispáni cím, majd 1372-1373 között zalai ispán, 1382-1385 között pedig szabolcsi ispán lett. Zsigmond király idejében, 1387-ben került hozzá Szatmár vármegye a rajta található vámmal és a Daróc birtokkal együtt.

Toldi Miklós élete során számtalan alkalommal bizonyította katonai jártasságát, fizikai erejéről pedig legendák születtek.

 

A Toldi Miklós emléktúránk részleteit itt találod: Toldi Miklós emléktúra