Hazaszeretet, becsület, katonai erények, az emberei életének védelme – röviden így jellemezhetnénk Sebő Ödön munkásságát.

Ludovika Katonai Akadémiáján 1942. decemberében avatták hadnaggyá. 1944. augusztus 28-án német parancsnokság alá akarták helyezni, hogy fedezze a csapatok visszavonulását. Azonban a paranccsal szembeszállva a gyimesbükki védősereg parancsnokaként védelemre rendezkedett be. Ott, ahol már ezer éve állt a magyar határ.

 

A szovjet hadsereg feltartóztatása

Sebő Ödön csapatával két hétig képes volt feltartóztatni a szovjet hadsereget. Ez idő alatt az Erdélyben állomásozó magyar és német hadseregek a román árulás okozta káoszon felülemelkedtek és szervezetten ki tudtak menekülni az Alföldre.

Ez megközelítőleg 300.000 életet jelentett.

Bár a túlerő őrületes volt, ennek ellenére a terepviszonyok miatt sokszor a küzdelmek még a közelharcot is lehetővé tették. Sebő Ödön társaival a 7. gárdahadsereg és a 23. harckocsi hadtest állt szemben, akik a Szovjetunió hadseregének az elitjét alkották. A Vörös Hadsereg legjobban kiképzett, legjobban felszerelt, legharcedzettebb alakulatai néztek farkasszemet azokkal a székely legényekkel, akik szülőföldjük határán álltak és képesek voltak bármivel szembe szállni.

Az, amit Sebő Ödön határvadászai tettek – felvenni a harcot a többszörös túlerővel, az ellenséges gyűrűből kiverekedni magukat, folyamatosan helytállni – már önmagában is a legnagyobb hőstettekhez hasonlítható. A szülőföldjét védő székelység önfeláldozása egészen hihetetlen és csodálatraméltó méreteket öltött.

 

Halálra ítélt zászlóalj

Sebő Ödön „halálra ítélt zászlóalja” az ellenség által körbekerítve felkészült az élet-halál harcra, de az éj leple alatt mégis képesek voltak úgy kitörni, hogy az ellenség azt nem vette észre. Ez már nagymértékű katonai tudásról és rendkívüli harci tapasztalatról tanúskodott.

Katonáival megállította a könnyű előrenyomulásra számító szovjet sereget, majd az ostromgyűrűből kitörve, Székelyföldön továbbvezetve embereit Szlovákián keresztül Németországig vonult, ahol amerikai fogságba estek. Eközben folyamatos utóvédharcot folytattak. Sebő Ödön ekkor mindössze 25 éves volt.

Parancsnokát katonáinak egy része halhatatlannak gondolta.
Vitéz Sebő Ödön 2004. május 9-én, 84 éves korában hunyt el. Emlékét Gyimesbükkön kopjafa őrzi.

 

Sebő Ödön emléktúránk részleteit itt találod: Sebő Ödön emléktúra