Értékeld!

 

A fiatal uralkodó

 

Nagy Lajos királyKároly Róbert egy erős államot és teli kincstárat hagyott örökül fiára. Erre az alapra igazán szüksége volt Nagy Lajosnak, hiszen uralkodása alatt szüntelen háborúskodásnak volt kitéve.

Vallásos fanatizmusa és a hadjáratai során mutatott kimagasló bátorsága Európa szerte hírnevet szerzett neki. Sikeres háborúi és aktív külpolitikája elismerést váltott ki kortársai között.

Az apja által felemelt bárók támogatása sokat segített neki, hiszen mindössze 16 évesen történő trónra lépését követően nem sokkal később meggyilkolták testvérét, Andrást. Bár a merénylőket kivégezték, a felbujtókat nem ítélték el, emiatt Nagy Lajos uralkodása alatt három alkalommal vezette a város ellen seregét.

 

Nagy Lajos hódító hadjáratai

Balkáni hódításainak fő célpontja Dalmácia volt, ami ideiglenesen kikerült a Magyar Királyság fennhatósága alól. Hosszan tartó harcok árán Dalmácia magyar fennhatóságát Velence is elismerte.

Nagy Lajos hódító hadjáratai kiterjedtek Szerbia, Bosznia, Moldva és Havasalföld vidékére is, ahol az eretnekek ellen viselt hadat, míg északon a pogány litvánok ellen rántott kardot.

Miközben megerősítette az erdélyi végvárrendszert, Nagy Lajos volt az első magyar király, aki a törökökkel is kénytelen volt harcolni. Döntő győzelmet csak a román árulás miatt nem tudott aratni felettük.

Amikor 1370-ben Lajos nagybátyja, III. Kázmér meghalt, elfoglalta a lengyel trónt is. Innentől a két királyság perszonálunióként működött tovább, amit a király személye kötött össze.

Nagy Lajos külpolitikájában folytatta elődjének aktív, sikeres tevékenységét, belső törvényei pedig egységesítették hazánk nemességét.

 

Nagy Lajos emléktúránk részleteit itt találod: Nagy Lajos emléktúra