Kinizsi Pál – a legyőzhetetlen törökverő
5 (100%) 1 vote[s]

 
jelveny-kinizsi1431 környékén született az emberfeletti erővel rendelkező kiváló hadvezér, Kinizsi Pál. Születési helye a mai napig ismeretlen, de ennek ellenére több település is verseng, hogy saját szülöttjének mondhassa a magyar hőst. Bánát, Bihar és Nagyvázsony is előszeretettel mutogatja azt a malmot, ahol az emberfeletti erő birtokában lévő molnárlegény malomkövön kínálta meg egy frissítővel Hunyadi Mátyást, más források szerint Magyar Balázst.
A legendák úgy tartják számon, hogy ezzel vívta ki biztos helyét Mátyás seregében a Bihar megyei molnár fia.
Kinizsi életének első szakaszáról a nép ajkán rengeteg legenda maradt fent, de hiteles források híján ezeket az információkat óvatosan érdemes kezelni.

Amit a hivatalos forrásokból biztosan tudunk, hogy 1465-ben előléptették a király egyik testőrtisztjévé, akinek az 1468-as morvaországi hadjáratában már főtiszti rangban került szóba, és Magyar Balázs tehetséges alvezéreként tartották számon.

Gyors előléptetéseit részben legendás testi erejének köszönhette. Az 1470-es évekre már Mátyás egyik kedvenc hadvére lett. Az 1468-as és 1471-es cseh hadjáratban is kimagasló teljesítményt nyújtott, miközben számtalan lovagi tornát is megnyert.

 

A hatalmas túlerő ellenére…

Az 1474-es boroszlói háborúban teljesítményével szintén felhívta magára a figyelmet. A 11.000 fős magyar sereget ugyanis 60-70.000 főt számláló lengyel, és cseh sereg zárta körül. A hatalmas túlerő ellenére a korszerű tüzérséggel felszerelt, kiváló kiképzésű magyar seregnek így sem mertek neki menni.

Kinizsi Pál feladata volt, hogy megzavarja az ellenség utánpótlási vonalait. A kapott parancsot olyannyira komolyan vette, hogy egészen Krakkóig elkalandozott. A történelemben talán először fordult elő, hogy az ostromló csapatokat sikerült kiéheztetni, akik végül békéért és élelemért esedeztek Mátyásnak, aki mindkettőt biztosította számukra. Három évvel később Kinizsi már saját seregével vezetett várostromot Alsó-Ausztriában.

Mátyás király gazdag adományokkal honorálta legkiválóbb hadvezérének hőstetteit. Így került hozzá Nagyvázsony a környező birtokokkal együtt. Esküvőjén hozományként megkapta Somló várát is. A magyarok dicső hadvezére azonban nem csak a harctereken alkotott maradandót, de rövid idő alatt a rábízott területeket is megerősítette és felvirágoztatta.

 

Indulás a török ellen

Miután katonai tehetségére az ország minden főura felfigyelt, így a kiváló magyar harcost a törökök ellen vetették be. 1478-ban temesi ispánná nevezték ki és 10 vármegye katonai erejének kapitányává. 1479-ben oroszlánrészt vállalt a kenyérmezei csatában, ahol puszta látványától egy egész török szárnynak szállt inába a bátorsága. A két szablyával harcoló Kinizsi Pál lovasaival elementális erővel robbant bele a török alakzatba és lekaszaboltak mindenkit, ezzel általános pánikot okozva.

1480-ban már 30.000 ember élén indult Szerbiába, ahol a török inváziós erőket semmisítette meg, majd sorozatos győzelmeivel Krusevácig jutott, ahonnan csak a tél miatt fordult vissza. Sikereinek láttán 1481-ben hozzáadták egykori mentorának lányát, Magyar Benignát.

Ez év végén még Nápolyba is elküldték Magyar Bálinttal, ahova időközben betörtek a törökök. Miután megverték az ottomán hordákat, visszatértek Délvidékre. Itt Kinizsi Szendrőnél és Temesvárnál is győzelmet aratott, a foglyoktól pedig saját kezűleg szerzett információkat. 1483-ban Mátyás 10 évre szóló békeszerződést kötött a törökkel, Kinizsi Pál pedig a határ menti török fosztogatások megakadályozását kapta feladatául.

1490-ben, Mátyás halálakor Kinizsi igen jelentős politikai befolyáshoz jutott, amit – ellentétben az elhunyt magyar király kérésével – nem Corvin János, hanem II. Ulászló trónra juttatására használt fel. Ő szorította vissza a dél felé vonuló Corvin János csapatait és szerezte vissza Mátyás kincseit, de az egykori fekete sereg fosztogató részeit is ő verte le.

 

Kinizsi képes volt távol tartani az ellenséget a magyar határoktól

A királyi trón rendezése után 1494-ben még harcolt a törökkel, és megakadályozta Nándorfehérvár zsoldosok által való átadását a töröknek. Nem sokkal ezután szélütést kapott, de még ez sem akadályozta meg abban, hogy Szerbiába nyomuljon, és megostromolja Szendrő várát, aminek végül csak a külvárosát égette fel.

1494. november 24-én Szent-Kelemen falvában lelt örök nyugodalmat. Halála után az egész országban elterjedt kultusza valósággal szárnyra kapott. A nép örökre szívébe zárta azt a magyar hőst, aki egymaga képes volt távol tartani az ellenséget a magyar határoktól.

Kinizsi Pál kiváló hadvezér volt, akit harctéren nem tudott az ellenség megverni, a rábízott földterületeket rövid időn belül felvirágoztatta, várúrként bőkezűen viselkedett.

 

Kinizsi Pál emléktúránk részleteit itt találod: Kinizsi Pál emléktúra