Hunyadi János hősiességének, vakmerő bátorságának köszönhetően az egész keresztény világ minden egyes templomának harangja, amikor delet üt az óra megkondul. Megemlékezés ez egy magyar hősről, aki nem csak a Magyar Királyságot, hanem egész Európát védte a barbár hordák támadásától.

Tisztában vagyunk-e azzal, hogy a magyar reneszánsz kibontakozását hazánkban Hunyadi Jánosnak köszönhetjük? Tudjuk-e azt, hogy milyen mélységekből volt képes felküzdenie magát a legmagasabb szintekig?

 

Minden áldozatot meghozni a népért, saját érdekeinket népünk érdekei mögé helyezni

 

Hunyadi János

Hunyadi János, a legendás törökverő hadvezér

 

Ez az önzetlenség egész életében nyomon kísérte Hunyadi Jánost, így neve halála után is az önfeláldozás, a hősi élet megtestesítőjévé vált.

A Hunyadi család viharos gyorsaságú felemelkedése a 15. századhoz köthető, míg a 16. században ennek a dinasztiának a tündöklése be is fejeződött.

A Kun származású Hunyadi 1407-ben Zimonyban látta meg a napvilágot. A család 1409-ben kapja meg Hunyadvárát és a környező uradalmakat Luxemburgi Zsigmond királyunktól. Innen ered a család neve is: Hunyadi.

 

 

 

Hunyadi János érdemei

  • Az alig huszonéves Hunyadi János már ekkor apródként megkezdte katonai pályafutását. Sikeresen kitanulta a török ellenség harcmodorát. Szolgált Lazarevics István, Újlaki László, Csupor Demeter csapatainál is.
  • 1430-ban már Luxemburgi Zsigmond alatt szolgál, ahol érdemei miatt a királyi tanácsban is helyet kap. Ekkor ismeri meg a huszita harcmodort. Később két évig a Viscontiak udvarában él, Milánóban. Itt az akkori kor egyik legfejlettebb haderőjének, a condottieri harcmodort is kiismeri. Ezen jártasságokat nagy sikerrel alkalmazza később a török hadsereg ellen is.
  • 1439-ben Hunyadi János már szörényi bán. 1441-től pedig erdélyi vajda, és temesi ispán lett.
  • A király halála után Ulászló megválasztásáért ragadott kardot. A Jagello párti sereg Hunyadi János vezetésével döntő győzelmet vívott ki 1441-ben Bátaszék mellett, a Habsburg párti Garai László serege felett, akik V. Lászlót szerették volna királynak.
  • Még ebben az évben képes volt megzabolázni a Rácországot végig dúló barbár török hordát. 1442-ben az Erdélyre zúduló barbárokat kellett megállítani, amit szintén sikeresen végrehajtott. Egyik győzelmet a másik után aratta. A Balkáni győztes hadjárat után további harcokat sürgetett. hogy egész Európából ki tudja verni a törököt.
  • 1444-ben a Várnai csata után fogságba kerül, ahonnan végül háborús fenyegetésre engedik ki.
  • 1445-ben már az 5 főkapitány egyikévé vált Hunyadi János.
  • 1446-ban kormányzóvá nevezik, 1447-ben a budai vár vezetése is az ő feladatkörébe kerül, 1448-ban pedig herceggé nevezik ki. Ezzel a rangjával sosem élt.
  • A török elleni győzelmi sorozata 1448-ig tartott, amikor egy árulás következtében a rigómezei csatát elveszíti és fogságba kerül. Megalázó feltételekkel, de visszanyeri a szabadságát.
  • 1454-ben Krusevácnál veri meg a török hadat.

 

Akiért a harang szól…

Végül 1456-ban indul utoljára a török sereg ellen, amikor Nándorfehérvárat indul felszabadítani. 200 általa felszerelt hajóval sikerül áttörni a dunai hajózárat, majd Kapisztrán János kereszteseivel sikerül vereséget mérni a barbár hordákra.

A többszörös túlerő ellenére is fényes diadalt arató Hunyadi János tiszteletére, attól a naptól fogva minden nap 12 órakor a keresztény világban harangzúgás hallható. A biztosnak hitt vereség miatt ez elsősorban a gyász megnyilvánulása lett volna, majd a győzelem hírének elterjedésével változott meg a jelentése.

Hunyadi János egy történelmi korszak hősévé és az utókor példaképévé vált. Ellenségei rettegték nevét és sokszor már puszta megjelenése a harcmezőn elég volt egy csata kimenetelének eldöntéséhez.

A magyarságért nyújtott hősies helytállása a magyar szívek számára örökké kedves emlék és nagy tettekre sarkalló inspiráció lett.

 

Hunyadi János emléktúránk részleteit itt találod: Hunyadi János emléktúra