A történelem megannyi nagy hadvezéréről tudjuk, hogy mind kimagasló vezetői erényekkel rendelkeztek. Egyéniségükről, rátermettségükről rengeteg legenda, írott emlék maradt ránk.
Ezzel szemben a Honfoglalást követő első évszázad dicsőséges hadjárataiból számunkra csak a vesztes csatákat oktatják. Ennek eredményeképpen pedig elsiklunk a korszak egyik legnagyobb katonai hadjárata mellett, amit az akkori időben a Skandináv-félszigettől a mediterrán világig, az Atlanti-óceántól egészen az ázsiai sztyeppékig minden ember lakta vidéken ismertek.

 

A 10. század közepén Bulcsú vezér nevét egész Európa ismerte

Bulcsú vezér

E név hallatán a magyarság ellenségeinek szívébe rettegés és jeges félelem költözött. Ez a név pedig nem volt más, mint Bulcsú.

Bulcsú horka rangja alapján a fejedelem utáni első ember. (Horka jelentése: a törzsszövetség bírája, vagyis élet-halál ura)

Tekintélye egész Európában elismert. A magyar vezéri rangján kívül két nemzetközi kitüntetésnek is birtokában volt.  Bulcsú a bizánci császár vendégbarátja és római patrícius is volt egyben.

A hiedelemmel ellentétben pedig ő maga keresztény volt.

 

Bulcsú vezér hadjáratai

A 954-ben Bulcsú által vezetett hadjárat hihetetlen méreteket öltött. Európa lakosságának szívébe rémület és kétségbeesés költözött. Bulcsú 8 hónap leforgása alatt 5000 km-t tett meg. Ezzel nem csak az általa vezetett hadjárat hosszával, de erejével és a közben végrehajtott hadászati sikerekkel is halhatatlant alkotott.

Bár a korabeli leírások százezres magyar hadról szóltak, reálisan 30-35 ezer ember a ténylegesen bevetett haderő. Ennek erejét jól szemlélteti az, hogy pár évtizeddel korábban, a brentai csatában egy ötezer fős magyar sereg ellen felvonult Itália teljes hadereje, ami 10-15 ezer fő volt.

Bulcsú hadjáratának méreteit akkor érthetjük meg igazán, ha összehasonlítjuk egy másik kiváló hadvezér hasonló hadjáratával. Hannibál, amikor Spanyolországból elindult Itália felé és átkelt az Alpokon, ezt jóval kisebb sereggel tette meg és az útjuk is jóval szerényebb méreteket öltött. Arról nem is beszélve, hogy az Itáliába vonulás és a visszatérés között a félszigeten telelt át.

Ezzel szemben  a magyar hadak Bulcsú vezetése alatt egészen elképesztő és egyben lenyűgöző tettet hajtottak végre. A nagyjából 7 hónap több, mint 200 éjszakát, 400 etetést és itatást jelentett 100-120 ezer ló számára, emellett pedig 5 nagy folyón való átkelést is sikeresen végrehajtottak, ami műveleti területen még manapság is igen komoly eredmény. Ezalatt az idő alatt a magyar hadak több, mint 40 győztes ütközetben vettek részt!

A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!

Bulcsú vezér hadjáratának a híre egész egyszerűen megrendítette az európai közvéleményt. Soha nem létezett még olyan hadvezér, aki ilyen mértékű hadjáratra képes lett volna.

A templomokban hívők százezrei könyörögtek az Úrhoz: “A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket.”

Bulcsú korának legnagyobb hadvezére volt. Ellenségei csatában nem, csak árulás útján voltak képesek a földi világban legyőzni őt. Máig élő szellemét azonban képtelenek voltak elpusztítani.

A magyarság már akkor is csodás tettek végrehajtására született.  Bulcsú nagyszerű erényeinek és nemes fajtájának is köszönhetjük azt, hogy igazságszerető népünk ilyen mennyiségű hősnek volt képes életet adni.

 

Bulcsú vezér emléktúránk részleteit itt találod: Bulcsú vezér emléktúra