Amikor a Római birodalom megérett a bukásra, akkor jelent meg keleten egy hun vezér, aki karizmatikusságának köszönhetően rövid idő alatt olyan birodalmat hozott létre, ami méltó vetélytársává vált a Nyugat- és Kelet-Római Birodalomnak egyaránt.
Egy hun vezér, aki akkora hatással volt a világtörténelemre, amit azóta sem tudott senki emberfia túlszárnyalni.
Attila király – a magyarok egyik legnagyobb formátumú alakja – megrengette a világot.

 

A magyarok első királya

Attila királySokan az isteni igazságszolgáltatás letéteményeseként tekintenek rá, aki önmaga helyett egy eszmét, az igazság eszméjét helyezte előtérbe. Bár ellenségei gyűlölték és igyekeztek negatív történelmi szereplőként feltüntetni őt, az igazság az, hogy népe nem csak tisztelte, de istenítette is.

Az alázatosság, az egyszerűségre való törekvés, a kegyelem gyakorlása mind jellemezte a magyarok első királyát. Nem csak vallásában, de tetteiben is gyakorolta az alázatot az isteni akarat előtt.

Az Attila király által vezetett Hun Birodalomban számtalan népcsoport lelt otthonra. Ezek a népek a Hun hódoltság alatt megtarthatták szokásaikat, vezetőjüket, vallásukat, és közigazgatási rendszerüket is. Szabadságukért cserébe azonban a Hun Birodalmat érintő közös nagy ügyekben egy testként, egy lélekként, egy szívként szolgálták a birodalmat.

Attila király idején az alattvalók szabadon gazdálkodhattak vagyonukkal. A birodalom területén nem léteztek adók, a népeket nem sanyargatták különféle sarcokkal, szemben a Római birodalommal, ahol békeidőben adókkal nehezítették az emberek életét, míg háború alatt vezetőik gyávasága miatt kellett félelemben élniük.

Attila király Hun birodalmában az igazság, az emberi jog mindenki számára járt. Éppen ezért az igazságszolgáltatás nem húzódott el beláthatatlan ideig, sőt nem is kellett fizetni ezért. A birodalomban élő népek kifejezetten szerettek ebben a hazában élni, mivel úgy érezték, hogy szabadon élhetnek.

Bár Attila király mindössze 19 évet volt jelen a világtörténelemben, erejét és hatását jól szemlélteti az, hogy ilyen rövid idő alatt képes volt létrehozni egy olyan világbirodalmat, ami alapjaiban rengetett meg más birodalmakat.

 

A Hun Birodalom szellemisége

Tette mindezt úgy, hogy nem a korszak legerősebb haderejére támaszkodott, hanem az általa létrehozott birodalom szellemi kisugárzásával érte el ezeket az eredményeket.

Attila kultúraépítő tevékenységére az egyik legjobb példa a magyar nyelv szinte változatlan módon való fennmaradása. A Nyugat-Római birodalom bukása után a különféle germán népek együtt kezdtek élni a volt római polgárokkal. A vandálok, burgundok, nyugati- és keleti gótok az idők folyamán felszívódtak, ami még a nyelvük eltűnéséhez is vezetett.

Ennek eredményeképpen úgynevezett új-latin nyelvek alakultak ki. Ilyen a francia, az olasz, a portugál, a katalán, a spanyol. Ezzel szemben a magyar nyelv képes volt annyira megőrizni az eredetét, hogy a több mint 1000 éves Halotti beszédet még manapság is képesek vagyunk elolvasni és értelmezni.

Attilának nem csak kulturálisan van óriási jelentősége abban, hogy a mai Európa ma így néz ki, hanem vallási szempontból is. A hunok között rengeteg keresztény volt, de keresztények voltak a keleti gótok, a vizi gótok, a vandálok, a szlébek és a burgundok is. Amit viszont érdemes róluk tudni, hogy ők mind Arianus keresztények voltak. Amikor 452-ben Attila megfordult Rómában, azzal vált lehetővé az, hogy Európa keresztény képe kialakuljon.

 

“Ne gyere utánam és megkímélem az életed.”

A kegyelemtudat is nagyon fontos szerepet játszott Attila életében. A magyar emberektől távol állt a győztes tudat, ehelyett a kegyelem gyakorlását helyezték előtérbe. Erről szól a hátrafelé nyilazás is. A magyarok tisztában voltak azzal, hogy kikkel harcolnak, de adtak egy esélyt az ellenségnek. „Ne gyere utánam és megkímélem az életed.”

Mivel viszont az ellenségnek győztes tudata volt, ezért számukra nem volt elég az, hogy ellenfelük meghátrált előlük, hanem az életüket is el akarták venni. Ez pedig végül a saját halálukat okozta, amikor magyarokkal találták szembe magukat.

Attila király nem csupán az ősi szkíta és hun hagyományok őrzője volt, hanem a szakrális hagyományok tisztelője és védelmezője is egyben. Munkássága halálával nem ért véget. Az ősi magyarság mindig is hitt visszajövetelében.

 

Attila – Isten ostora

Hatalomvágy vagy mások eltiprása nem vezérelte, helyette egyetlen cél lebegett a szeme előtt. Teljesíteni isteni eredetű küldetését.

Attila király egy olyan hatalmas, erős személyiségű szellemi óriás volt, aki nem élt vissza helyzetével, a sors adta előnyökkel. Valódi erejét pedig pont ez a kisugárzás adta, ami egész birodalmában elterjedt és a világ minden táján ismertté tette őt.

 

Attila király emléktúránk részleteit itt találod: Attila király emléktúra