Túrázhatunk-e varázslatos helyeken, miközben a környék természeti értékeit is megcsodálhatjuk? Kirándulhatunk-e úgy, hogy közben az adott térség növény- és állatvilágával is megismerkedhetünk? A válasz ezekre a kérdésekre egyértelműen az, hogy igen. Hazánkban megszámlálhatatlanul sok tanösvény szolgálja ezeket a célokat, miközben számuk évről évre növekvő tendenciát mutat.

A túraútvonal különféle állomásokon halad keresztül, és éppen ebben rejlik a tanösvény lényege. Egy olyan tematikus túraútvonalon haladhatunk végig, ahol úgy ismerhetjük meg az adott terület kulturális és természeti értékeit, hogy kirándulásunk során kimondottan ebből a célból kialakított állomáshelyekkel és/vagy kiadványokkal találkozhatunk.

Amennyiben célunk az, hogy gyalogszerrel, önállóan járjuk be a kisebb vagy épp nagyobb útvonalakat, akkor óriási élményben lehet részünk. A legtöbb esetben ugyanis a tanösvény védett természeti területen vezet végig, és ott mutatja be az ottani látnivalókat, érdekességeket és természeti értékeket.

Tanösvény létrehozását és fenntartását a nemzeti park igazgatóságok önállóan vagy természetjáró-, természetvédelmi-, esetleg egyéb civil szervezetekkel együtt végzik. Ezek a túraútvonalak szinte kivétel nélkül természetvédelmi területen, tájvédelmi körzeten, vagy nemzeti parkokon keresztül vezetnek végig.

A tanösvény egy olyan speciálisan kialakított túraútvonal, ami egy konkrét bemutatandó területet ölel fel.

Jane Goodall tanösvény

Jane Goodall tanösvény

 

A tanösvény témáját tekintve lehet:

 • az állattant (zoológia) bemutató,
 • általános természetismerettel kapcsolatos,
 • erdőismerettel foglalkozó,
 • a felszínalaktant (geomorfológia), vagy éppen
 • a földtant (geológia) előtérbe helyező,
 • madártannal (ornitológia),
 • növénytannal (botanika) megismertető,
 • a megfelelő tájhasználat fontosságára felhívó,
 • talajtannal (pedológia),
 • víztannal (hidrológia) foglalkozó, vagy éppen
 • a természetvédelem fontosságára felhívó.

A Magyarországon található legtöbb tanösvény hossza nem haladja meg a néhány km-es távolságot. Ezeknek a rövidebb útvonalaknak a szerepe az, hogy a fizikai igénybevétel, leterhelés helyett a kirándulók tekintetét a természet megfigyelésére, értékeinek feltárására irányítsa.

Elidőzve egy-egy állomásnál a körülvevő természet valóban képes kizökkenteni minket a mindennapokból és feledtetni a hétköznapok gondját, baját. A tanösvény lényege éppen ebben rejlik. Akkor van jól kialakítva, ha a rajta végig sétáló túrázóban képes új gondolatokat, vágyakat kialakítani vagy éppen kérdéseket megfogalmazni, aminek a későbbiek folyamán utánajárhat.

 

A tanösvény tervezése…

… nem éppen egyszerű folyamat. Nem mondhatnánk, hogy bonyolult, inkább egy igen csak összetett dologról van szó,  hiszen nem kevés szempontot kell figyelembe venni a létrehozásuknál.

Amikor egy tanösvény tervezési fázisba kerül, akkor a tervezőknek figyelemmel kell lenniük arra a tényre, miszerint ezeket a tematikus utakat a legtöbbször gyermekekkel járják be. A gyerekek egy része azonban nem tudja olyan jól feltalálni magát erdei környezetben, mint azok, akik folyton folyvást a játékot és a kalandot látják, bármerre is tekintenek. Emiatt az állomások közötti távolságot úgy alakítják ki, hogy azok ne legyenek túlságosan nagy távolságra egymástól, amennyiben a körülmények ezt megengedik.

A tanösvény kialakítása során az is fontos szempont, hogy az útvonal mentén milyen táblák kerüljenek kihelyezésre.

Ezek lehetnek

 • informális jellegűek, amik valamiféle információt foglalnak magukba,
 • és lehetnek olyanok is, amik feladatokat tartalmaznak, és játékra, feladatmegoldásra ösztönzik az arra járó gyermekeket és felnőtteket egyaránt.

Ez utóbbi megoldás jelentősen képes megnövelni a tanösvény bejárásához szükséges idő hosszát, ugyanakkor pont ez a játék teszi feledhetetlenné az itt töltött perceket, esetleg órákat.

A tervezés fázisába tartozik a tanösvény tematikájának a kiválasztása is. A legjobb megoldás az, ha az adott helyszín bemutatására a legcélravezetőbb témát dolgozzák fel, és így alakítják ki a táblákat, megállókat. Sok esetben az adott – többnyire természetvédelmi – terület olyannyira fajgazdag mind állatvilágát, mind növényvilágát tekintve, hogy már ez megalapozza a lehetséges munkafolyamatot.

Emellett azt is el kell dönteni, hogy helyileg hol helyezkedjen el az adott tanösvény. Becsatlakozzon-e részben, vagy egészben egy turistaútvonalba, vagy egy teljesen független útvonal legyen.

Ezzel együtt azt is meg kell határozni, hogy milyen jelzése legyen az adott tanösvénynek, valamint azt is, hogy milyen területen legyen elhelyezve. Értelemszerűen védett fajok élőhelyétől célszerű távol elhelyezni a később sok látogatót vonzó útvonalat, hogy később se okozzon ez problémát.

Rókahegy tanösvény

Rókahegy tanösvény

 

 

 

Mire jó, és miért jó a tanösvény?

Sokan úgy gondolják, hogy tanösvény pusztán információátadási célzattal jöhet létre. Bár maga az útvonal mást jelenthet az utat végigjárók számára és mást a megálmodója számára, mégis ezek megegyező értékekkel kell, hogy bírjanak.

A tematikus útvonal létrehozóinak fontos célkitűzése lehet az, hogy

 • egy adott környezet élővilágát, nevezetességeit, jellegzetességeit megismertesse a kirándulókkal.
 • Emellett célkitűzés lehet még a turistaforgalom fellendítése az adott régióban,
 • az iskolában tanított tananyag kiegészítése,
 • a természet védelmének elültetése a túrázók fejében, valamint
 • a természetjárás népszerűsítése is.

A látogatók szemszögéből azonban egy ilyen tanösvény egy könnyed családi kikapcsolódás lehet egy szabadnapon, de egy osztálykirándulás, vagy egy erdei tanóra célpontja is lehet egy ilyen útvonal. Segítségével egy olyan értékes, tartalmas túrát hozhatunk létre, ami magas színvonalat biztosít a kikapcsolódásunknak, és közben a résztvevők is új ismeretekkel gazdagodva, a környéket megismerve, egy kellemes kirándulás élményével térhetnek haza.

 

Kiknek szól a tanösvény?

A tanösvény elsősorban gyermekek számára készül. Bár játékosságuk, nyelvezetük is sok esetben tükrözi a célcsoportot, de mindig akadhatnak olyan információk, amik a felnőttek számára is újdonságnak számíthatnak.

Naplás-tó tanösvény - madárvilág

Naplás-tó tanösvény – madárvilág

 

A tanösvény jelzésvilága

A tanösvény útvonalát egyedi felfestett vagy kitáblázott jelek mutatják. Fontos tudnunk azt, hogy Magyarországon nincsenek egységes jelzések a tanösvényekre vonatkozóan, de sok esetben használják a zöld vagy piros T jelzést, az átlós sávot. Legtöbbször pedig a tanösvény útvonalára jellemző állat vagy növény stilizált képét festik fel az útvonal mentén.

 

A tanösvény kialakítása, útvonala

A tematikus túrákat megkülönböztetjük aszerint, hogy a kiindulási- és a végpontja megegyezik-e. Amennyiben máshonnan indul, mint ahol vége van, abban az esetben a tanösvény vonaltúrának tekinthető. Ha pedig ez a két pont megegyezik, akkor már körtúráról beszélünk. Ez az önmagába visszatérő útvonal akkor szerencsés, ha autóval érkezünk, vagy ha nem szeretnénk az útvonalat oda-vissza bejárni. A vonalkialakításúakat pedig akkor célszerű kiválasztanunk, ha egy nagyobb túraútvonalába szeretnénk beiktatni.

 

Rendhagyó tanösvény típusok

Ha a tanösvény szó az eszünkbe jut, akkor a legtöbben egy erdei környezetbe elhelyezett tematikus túraútvonalat képzelünk el. Azonban nem csak ilyen közegben lehet ilyesmit kialakítani. Hazánkban is egyre inkább elterjednek a pallókra épített, úgynevezett vízi útvonalak, valamint a kisvasutak pályái mentén kialakított gördülő útvonalak is.

Magyarországon jelenleg is már több lombkorona tanösvény is vonzza a látogatókat, mivel egy teljesen más látásmódot mutat be a látogatóknak azáltal, hogy a földfelszín felett több méterrel lett kialakítva az útvonala.

 

A Naplás-tó tanösvény szabályai

Szabályok az erdőben

 

Tanösvény az információs korszakban – van-e jövője?

A technológiai fejlődés lehetőséget nyújt arra is, hogy manapság az ilyen jellegű útvonalakról szóló információk, és azok terjesztése is felgyorsuljon. Ma már egyre több tanösvény válik részben vagy teljes egészben is interaktívvá, ami egy újfajta élménnyel is képes a résztvevőket megajándékozni.

Léteznek már olyan állomások is, ahol QR kód elhelyezése is megtörtént. Ezeket egy okostelefonnal, internetkapcsolattal, és a megfelelő applikáció letöltése által tudjuk használni. A lényege az, hogy miután a telefonnal beolvastuk az adott QR kódot, annyi információt vagyunk képesek elérni az adott állomás témájáról, amennyit kihelyezett táblák és információs anyagok segítségével az érdeklődő természetbarátok nem lennének képesek megismerni.

 

Tanösvény Kupa, ahol az élmény tudással és díjazással párosul

Az Attila Unokái Sportegyesület 2019 nyarára időzítve alakított ki egy olyan egyedülálló kupasorozatot, ahol a tanösvény bejáróit díjazzák, nem is akárhogyan. Emléklap, jelvény, sőt megfelelő mennyiségű túraútvonal bejárása után egy névre szóló kupát is kaphatunk.

Ehhez nem is kell mást tennünk, mint kiváltani a kupafüzetünket, élni a személyre szabott kedvezményekkel, és belevágni a kalandba, ami életünk egyik legnagyszerűbb döntése lesz!

Járd végig az útvonalakat akkor, amikor számodra a legmegfelelőbb, azokkal, akikkel a legszívesebben töltöd az idődet.

 

Jelentkezés a Tanösvény Kupára itt: Tanösvény Kupa