Hunyadi János, a legendás törökverő hadvezér
Értékeld!

 

Hunyadi János hősiességének, vakmerő bátorságának köszönhetően az egész keresztény világ minden egyes templomának harangja, amikor delet üt az óra megkondul. Megemlékezés ez egy magyar hősről, aki nem csak a Magyar Királyságot, hanem egész Európát védte a barbár hordák támadásától.

Tisztában vagyunk-e azzal, hogy a magyar reneszánsz kibontakozását hazánkban Hunyadi Jánosnak köszönhetjük? Tudjuk-e azt, hogy milyen mélységekből volt képes felküzdenie magát a legmagasabb szintekig?

 

Minden áldozatot meghozni a népért, saját érdekeinket népünk érdekei mögé helyezni

 

Hunyadi János

Hunyadi János, a legendás törökverő hadvezér

 

Ez az önzetlenség egész életében nyomon kísérte Hunyadi Jánost, így neve halála után is az önfeláldozás, a hősi élet megtestesítőjévé vált.

A Hunyadi család viharos gyorsaságú felemelkedése a 15. századhoz köthető, míg a 16. században ennek a dinasztiának a tündöklése be is fejeződött.

A Kun származású Hunyadi 1407-ben Zimonyban látta meg a napvilágot. A család 1409-ben kapja meg Hunyadvárát és a környező uradalmakat Luxemburgi Zsigmond királyunktól. Innen ered a család neve is: Hunyadi.

 

 

 

Hunyadi János érdemei

  • Az alig huszonéves Hunyadi János már ekkor apródként megkezdte katonai pályafutását. Sikeresen kitanulta a török ellenség harcmodorát. Szolgált Lazarevics István, Újlaki László, Csupor Demeter csapatainál is.
  • 1430-ban már Luxemburgi Zsigmond alatt szolgál, ahol érdemei miatt a királyi tanácsban is helyet kap. Ekkor ismeri meg a huszita harcmodort. Később két évig a Viscontiak udvarában él, Milánóban. Itt az akkori kor egyik legfejlettebb haderőjének, a condottieri harcmodort is kiismeri. Ezen jártasságokat nagy sikerrel alkalmazza később a török hadsereg ellen is.
  • 1439-ben Hunyadi János már szörényi bán. 1441-től pedig erdélyi vajda, és temesi ispán lett.
  • A király halála után Ulászló megválasztásáért ragadott kardot. A Jagello párti sereg Hunyadi János vezetésével döntő győzelmet vívott ki 1441-ben Bátaszék mellett, a Habsburg párti Garai László serege felett, akik V. Lászlót szerették volna királynak.
  • Még ebben az évben képes volt megzabolázni a Rácországot végig dúló barbár török hordát. 1442-ben az Erdélyre zúduló barbárokat kellett megállítani, amit szintén sikeresen végrehajtott. Egyik győzelmet a másik után aratta. A Balkáni győztes hadjárat után további harcokat sürgetett. hogy egész Európából ki tudja verni a törököt.
  • 1444-ben a Várnai csata után fogságba kerül, ahonnan végül háborús fenyegetésre engedik ki.
  • 1445-ben már az 5 főkapitány egyikévé vált Hunyadi János.
  • 1446-ban kormányzóvá nevezik, 1447-ben a budai vár vezetése is az ő feladatkörébe kerül, 1448-ban pedig herceggé nevezik ki. Ezzel a rangjával sosem élt.
  • A török elleni győzelmi sorozata 1448-ig tartott, amikor egy árulás következtében a rigómezei csatát elveszíti és fogságba kerül. Megalázó feltételekkel, de visszanyeri a szabadságát.
  • 1454-ben Krusevácnál veri meg a török hadat.

 

Akiért a harang szól…

Végül 1456-ban indul utoljára a török sereg ellen, amikor Nándorfehérvárat indul felszabadítani. 200 általa felszerelt hajóval sikerül áttörni a dunai hajózárat, majd Kapisztrán János kereszteseivel sikerül vereséget mérni a barbár hordákra.

A többszörös túlerő ellenére is fényes diadalt arató Hunyadi János tiszteletére, attól a naptól fogva minden nap 12 órakor a keresztény világban harangzúgás hallható. A biztosnak hitt vereség miatt ez elsősorban a gyász megnyilvánulása lett volna, majd a győzelem hírének elterjedésével változott meg a jelentése.

Hunyadi János egy történelmi korszak hősévé és az utókor példaképévé vált. Ellenségei rettegték nevét és sokszor már puszta megjelenése a harcmezőn elég volt egy csata kimenetelének eldöntéséhez.

A magyarságért nyújtott hősies helytállása a magyar szívek számára örökké kedves emlék és nagy tettekre sarkalló inspiráció lett.

 

Hunyadi János emléktúránk részleteit itt találod: Hunyadi János emléktúra